Odstąpienie od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy treści cyfrowych – produkty w wersji elektronicznej ( ESD)

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przysługuje konsumentom, a od 1 stycznia 2021 r. również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, lecz nie posiadającą dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Mogą Państwo odstąpić od zawartej z International Trading Group Sp. z o.o. umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas – International Trading Group Sp. z o.o. ul. Dębowa 2D 55-040 Tyniec Mały, email kontakt@puresoftware.pl – o swojej decyzji.

Pismo można przesłać w formie listu wysłanego pocztą tradycyjną lub email. 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy należy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed 14 dni of daty dokonania zakupu.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy International Trading Group Sp. z o.o.(Puresoftware.pl) zwraca wszystkie otrzymane od Państwa płatności. Zwrotu wpłaty zostanie dokonany w taki sam sposób jak dokonano pierwotnej płatności przez klienta. W tej formie nie ponoszą Państwo żadnych kosztów związanych z ze zwrotem tego rodzaju produktu

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1.  W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3.  O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Reklamacje

International Trading Group Sp. z o.o.(Puresoftware.pl) zobowiązany jest do dostarczenia kupującemu towaru bez wad i ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne sprzedawanego towaru na zasadach rękojmi określonej w Kodeksie Cywilnym

Reklamacje należy składać w formie pisemnej:

International Trading Group Sp. z o.o.

ul. Rajska 4

55-040 Domasław

Lub mailowo na adres:

kontakt@puresoftware.pl

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami dotyczących zakupów internetowych, w tym m.in. z możliwości wszczęcia polubownego postępowania za pośrednictwem unijnej platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Gwarancja

PureSoftware nie jest producentem towarów prezentowanych oraz sprzedawanych w sklepie i nie udziela na nie własnej gwarancji.

Warunki gwarancji udzielanej przez producentów towarów prezentowanych oraz sprzedawanych w sklepie określone są w umowach licencyjnych poszczególnych towarów.