1. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez administratora danych osobowych – International Trading Group Sp. z o.o. z siedzibą w Tyńcu Małym przy ul. Dębowej 2D, – będącego właścicielem sklepu internetowego PureSoftware dostępnego pod adresem www.puresoftware.pl

2. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator danych osobowych dokłada wszelkich możliwych starań, aby zapewnić ochronę udzielanym przez użytkowników informacjom i danym osobowym, przekazanym podczas korzystania ze sklepu i dokonywania zakupów, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawę swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe są  przekształcane w sposób rzetelny przez administratora sklepu. Wszelkie informacje gromadzone w formularzach użyte są do konkretnych i prawnie uzasadnionych celów zgodnie z zasadą zmniejszenia danych i są przetrzymywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji zadań, w których dane są przetwarzane lub obowiązków nałożonych na administratora przez określone prawa.

Administrator zapewnia danym osobowym wymagany poziom bezpieczeństwa, zarówno podczas ich przesyłania, jak i przetwarzania i przechowywania, chroniąc je przed nieuprawnionym dostępem i przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które są poddawane stałej analizie i w razie potrzeby uaktualnian

3. Cele przetwarzania danych osobowych

a. Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających lub korzystających z serwisu

Strona sklepu internetowego została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji.

Podczas korzystania z serwisu nie są zbierane w sposób automatyczny żadne dane oprócz danych gromadzonych za pomocą plików cookies (więcej informacji w pkt. 5) oraz logów systemowych, takie jak IP użytkownika, rodzaj przeglądarki internetowej czy źródło wejścia na stronę, pozwalające poznać jego aktywność w serwisie i monitorować ruch na stronie.

Dane te wykorzystywane są przez administratora w celu świadczenia usług przez serwis (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, tj. przedstawienia oferty, zamieszczania komentarzy na stronie sklepu), w celach analitycznych i statystycznych (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. prowadzenia analizy aktywności użytkowników, poprawy działania i użyteczności serwisu), w celach marketingowych, w tym profilowaniu i prezentowaniu dopasowanej reklamy (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług) oraz w celu ochrony prawnej i bezpieczeństwa administratora oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. ochrony lub dochodzenia przysługujących mu praw).

b.  Przetwarzanie danych osobowych osób składających zamówienia

W czasie dokonywania zamówień (zawarcie umowy sprzedaży na odległość ) na stronie zbierane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, które są potrzebne do sporządzenia dokumentu sprzedaż ( Faktury VAT ) oraz dostarczenia zakupionego towaru. W przypadku braku podania tych informacji zamówienie zostanie anulowane

Dane te potrzebne są do realizacji zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, tj. wystawienia faktury VAT i doręczenia zakupionego towaru), w celach księgowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. obowiązków rachunkowych i podatkowych), w celach analitycznych i statystycznych (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. prowadzenia analizy aktywności i preferencji zakupowych użytkowników), w celach marketingowych, (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług) oraz w celu ochrony prawnej i bezpieczeństwa administratora oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. ochrony lub dochodzenia przysługujących mu praw).

c. Przetwarzanie danych osób nawiązujących kontakt z serwisem

Administrator przetwarza również dane zbierane przez zainicjowany przez użytkownika bezpośredni kontakt serwisem, np. w celu uzyskania informacji o oferowanych produktach lub sprawdzenia statusu zamówienia. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może uniemożliwić prowadzenie korespondencji z użytkownikiem, udzielenie informacji lub odpowiedzi na jego pytania.

Dane te wykorzystywane są przez administratora w celu świadczenia usług przez serwis (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, tj. odpowiedzi na zapytania, udzielenie informacji), w celach analitycznych i statystycznych (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. prowadzenia analizy zgłoszeń użytkowników i statystyk dotyczących rodzaju zapytań) oraz w celu ochrony prawnej i bezpieczeństwa administratora oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. ochrony lub dochodzenia przysługujących mu praw).

d. Przetwarzanie danych osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych/newslettera

Administrator przetwarza również dane (adres poczty elektronicznej) w celu przekazywania informacji handlowych (newslettera) w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204), o ile Klient wyrazi na to zgodę. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi wykonanie usługi newslettera i przekazania informacji handlowych użytkownikowi.

Dane te wykorzystywane są przez administratora w celu realizacji zamówionej przez użytkownika usługi newslettera i przekazywania informacji handlowych (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą) oraz w celu ochrony prawnej i bezpieczeństwa administratora oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. ochrony lub dochodzenia przysługujących mu praw).

e. Przetwarzanie danych osób dodających komentarze na blogu serwisowym

W przypadku dodawania komentarzy do postów zamieszczonych na blogu znajdującym się na stronie internetowej administratora, administrator przetwarza następujące dane: podpis (nazwa użytkownika) oraz adres poczty elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi zamieszczenie komentarza na blogu.

Dane te wykorzystywane są przez administratora w celu świadczenia usług przez serwis (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, tj. zamieszczania komentarzy na blogu znajdującym się na stronie internetowej administratora) oraz w celu ochrony prawnej i bezpieczeństwa administratora oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. ochrony lub dochodzenia przysługujących mu praw np. w przypadku zamieszczania komentarzy naruszających prawa osób trzecich lub nielegalnych treści).

4. Ochrona danych osobowych

Dane gromadzone i przetwarzane przez administratora mogą być przekazane innym podmiotom, takim jak dostawcy usług informatycznych, firmy kurierskie, operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe wyłącznie gdy zezwalają na to odpowiednie przepisy prawa oraz gdy odbiorcy zapewniają spełnienie wymagań dotyczących ochrony powierzonych danych osobowych. Ilość przekazywanych danych ograniczona jest wówczas do niezbędnego minimum.

Przetwarzane przez administratora dane osobowe mogą również zostać przekazane organom władzy publicznej na mocy odpowiednich przepisów prawa.

5.Informacje o cookies

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800)  informujemy, że nasza witryna wykorzystuje pliki cookies.

Plik cookie to niewielka informacja tekstowa, wysyłana przez serwer WWW i zapisywana po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

Pliki te stosuje większość stron internetowych. Dzięki nim m. in. w sklepach zapamiętany zostaje profil klienta, zawartość koszyka czy przygotowana zostaje indywidualna oferta dostosowana do oczekiwań użytkownika.

Ciasteczka wykorzystywane są również przez najpopularniejsze internetowe narzędzia służące do analizy statystyk serwisów www i użyteczności stron internetowych oraz celów marketingowych. Działanie tych narzędzi opiera się na wykorzystywaniu plików cookies, które zostają zapisane na urządzeniu użytkownika. Administrator danych osobowych wykorzystuje na tej stronie zintegrowane elementy:

Google Analytics – to narzędzie dostarczane przez Google Inc., (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA) służące do analizy zachowania użytkowników w serwisie, wykorzystywane do optymalizacji działania strony i poprawy jej funkcjonalności oraz badanie skuteczności reklam internetowych. Na podstawie numeru IP tworzy ono anonimowy profil użytkownika i za pomocą zapisywanych na urządzeniu plików cookies pozwala sprawdzić sposób korzystania z witryny, rejestruje czas spędzany na poszczególnych podstronach, częstotliwość wejść na stronę czy źródło wejścia na stronę serwisu.

Google AdWords – usługa ta służy do prowadzenia internetowych kampanii reklamowych opartych na zdefiniowanych słowach kluczowych. Zintegrowane narzędzie Google AdWords dostarczane przez Google Inc., (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA) za pomocą zapisywanych na urządzeniu cookies, na podstawie numeru IP, pozwala sprawdzić skuteczność tego rodzaju działań reklamowych – stworzyć statystyki odwiedzin i przeprowadzić analizę konwersji – oraz zoptymalizować działania reklamowe w przyszłości.

W żadnym przypadku informacje zbierane przez cookies nie są powiązane z innymi danymi osobowymi i nie umożliwiają identyfikacji osoby, której dane dotyczą.

Dane zbierane automatycznie za pośrednictwem plików cookies wykorzystujemy do celów analityczno-statystycznych (monitorowanie ruchu na stronie i analiza zachowań użytkowników w serwisie, pozwalające na poznanie sposobu korzystania z witryny przez użytkowników, udoskonalanie jej funkcjonowania oraz poprawę wygody użytkowników), marketingowych oraz w celu profilowania – dopasowania treści do indywidualnych zainteresowań, potrzeb i oczekiwań użytkowników.

Użytkownicy mogą w dowolnym momencie usunąć dotychczas zainstalowane pliki cookies oraz zablokować na stałe zapisywanie tych plików na swoich urządzeniach, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się utrudnione lub niemożliwe.

6. Profilowanie

Administrator może wykorzystywać dane użytkowników do celów marketingowych zgodnie z polityką prywatności. Wszystkie zebrane informacje posłużą na profilowaniu oraz skierowaniu odpowiedniej reklamy do danego użytkownika. Podstawą prawną jest marketing bezpośredni zgodnie z  ( art. 6 ust.1 pkt. f RODO )

7.Treści należące do usługodawców zewnętrznych

Na stronie znajduje się odnośnik do profilu Facebook oraz możliwość umieszczenia komentarza, przeglądanie nowości, postów itp.

Przejście z sklepu internetowego na Facebook powoduje nawiązanie relacji między serwisami . Przekazywane są dane takie jak : Źródło wejścia czy adres IP użytkownika. Szczegółowe przetwarzanie danych przez serwis Facebook znajdziecie Państwo na stronie  (https://www.facebook.com/about/privacy/update)

8.Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W przypadku korzystania ze zintegrowanych narzędzi analitycznych i marketingowych, o których mowa w pkt. 4, dostarczanych przez firmę Google, dochodzi do przekazania ściśle ograniczonego zakresu danych (np. IP, źródło wejścia na stronę serwisu, czas spędzany na poszczególnych podstronach) do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Firma ta, mająca swą siedzibę w Stanach Zjednoczonych, uczestniczą  w programie Tarcza Prywatności UE-USA, zatwierdzonym przez Komisję Europejską, zapewniając tym samym odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnych z wymogami RODO.

9.Uprawnienia użytkowników

Każdy z użytkowników ma prawo do uzyskania informacja na temat swoich danych, może je zmienić usunąć, ograniczyć przetwarzanie.

W przypadku przekazania swoich danych celem przetwarzania przez sklep użytkownik może całkowicie usunąć swoje dane wysyłając prośbę na adres administratora sklepu (kontakt@puresoftware.pl) z tytułem wiadomości „ Ograniczenie lub usunięcie danych osobowych”

Zgodnie z art. 6. Ust.1 pkt.f RODO użytkownikowi przysługuje złożenie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

Aby zaprzestać korzystanie z plików cookies serwisu użytkownik zobowiązany jest do zablokowania plików cookies w swojej przeglądarce lub urządzeniu mobilnym oraz usunąć dotychczas zebrane ciasteczk

10. Okres przechowywania danych

Administrator strony przechowuje przez czas nieokreślony. Istnieje możliwość zaprzestania administracji danych osobowych.

Wszelkie pytania, uwagi lub wątpliwości dotyczące Polityki prywatności oraz sposobu przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na adres: kontakt@puresoftware.pl.